جوراب

ما انواع مختلف جوراب ورزشی را داریم مانند جوراب فوتبال و... ولی یکی از مهم ترین آنها جوراب کوهنوردی می باشد. جوراب کوهنوردی یکی از لوازم مهم اما کمتر شناخته شده کوهنوردی است. معمولا کوهنوردان در هنگام خرید کفش کوهنوردی، کفشی با یک سایز بزرگتر برای خود انتخاب می‌کنند تا پا درون کفش خیلی تحت فشار قرار نگیرد. اما در هنگام پایین آمدن از کوه، پای کوهنورد داخل کفش سر می‌خورد و به جلوی کفش برخورد می‌کند که همین امر باعث فشار بر روی شست پا می‌شود. کوهنوردان برای برطرف کردن این مشکل از جوراب های کوهنوردی استفاده می‌کنند. جوراب کوهنوردی از الیاف طبیعی ساخته شده است و در قسمت‌هایی از آن مانند پاشنه و نوک جوراب ضخیم‌تر بافته شده اند. این قسمت های ضخیم باعث می شود کوهنورد در سنگلاخ و شیب های تند احساس بهتری در ناحیه پای خود داشته باشد. به غیر از ویژگی‌هایی که برای جوراب‌های کوهنوردی گفتیم می‌توان گفت کامل بودن پوشاک و از جمله جوراب مناسب در برنامه‌های کوهنوردی، به ویژه در فصل زمستان و سرمای شدید از بروز بیشتر حوادث، مانند سرمازدگی در کوه جلوگیری می‌کند. جوراب نامناسب در کوهنوردی، به ویژه در فصل زمستان و سرما تاکنون باعث بروز پیشامدهای ناگوار و دشواری‌های فراوان برای انگشتان پا یخ زدگی کوهنورد شده و به طور قطع گاهی به قیمت آسیب و قطع انگشت پای فرد، به ویژه بر اثر یخ زدگی و سرمازدگی تمام می‌شود. گفتنی است از آن جایی که کفش ها قابلیت تنفس کردن و بیرون دادن بخار و عرق پا را ندارند، تا هنگامی که کفش ها را از پا در نیاورده باشید عرق پا در کفش ها جمع شده است. در نتیجه جوراب نباید زبر و یا نازک باشد، بلکه بهتر است پشمی، نرم و کلفت باشد. البته مدل جوراب‌های خاص کوهنوردی برای تابستان هم موجود است.