اسکیت و اسکوتر

اسکیت و اسکوتر به عنوان وسیله های بازی و حمل و نقل فردی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکیت به نوعی کفش گفته می شود که زیر آن چرخ وجود دارد و اسکوتر از دو چرخ، یک ژیروسکوپ و دو موتور تهیه شده است. اسکوتر برقی هوشمند به عنوان یک تخته شناور است که برای جابجایی افراد استفاده می شود. چرخ های اسکوتر برقی به یک موتور الکتریکی متصل هستند که با سنسورهایی که مربوط به شیب و سرعت دستگاه است، کار می کنند. در واقع موتور، چرخ ها را کنترل می نماید و توسط دستورهایی که راننده می دهد؛ شروع به حرکت می کند یا متوقف می شود و به راست یا چپ حرکت می کند. در این وسیله حمل نقل شخصی، که نام آن اسکوتر می باشد راکب پاهای خود را روی هاوربرد قرار داده و از آن استفاده می کند. شخص می تواند با کم کردن سرعت خود و یا خم شدن به عقب و جلو روی اسکوتر و چرخش به راست یا چپ، مسیر خود را تغییر دهد. اسکیت نیز از طریق پا و با عقب و جلو کشیدن چرخ ها حرکت می کند و راکب اسکیت با تغییر دادن حالت و جهت پا تغییر مسیر می دهد. با گذشت زمان و افزایش تکنولوژی انواع مختلف اسکوتر شارژی اعم از اسکوتر بدون دسته، دسته دار، اسکوتر شارژی تاشو و سایر مدلها تهیه و به بازار عرضه شده است. امروزه می توانید مدل های جدید از اسکوتر و اسکیت را با تکنولوژی بیشتر و قیمت پایین تر و سبک تر را در بازار تهیه کنید.