دسته بندی
    فیلتر بر اساس قیمت

      دوچرخه ثابت

      دوچرخه ثابت که به عنوان دوچرخه ورزشی یاد می‌شود، دسته ای از تجهیزات است که عمدتاً برای تمرین، استفاده می‌شود. این دستگاه دوچرخه شامل پدال، زین  و چندین جنبه از فرمان است که درست مانند یک دوچرخه (تمرینی) چیده شده است. دوچرخه ثابت در اصل نوعی تجهیزات ورزشی است که مربوط به دوچرخه بدون چرخ آن است. دستگاه دوچرخه ثابت نیز برای تطبیق با یک دوچرخه معمولی برای تمرین با قرار دادن آن روی مربی یا غلتک دوچرخه محتمل است. دوچرخه سواران دونده برای گرم کردن قبل از تمرین یا مسابقه با ماشین‌های خود در مکان‌های سرپوشیده از مربیان و غلتک‌ها استفاده می‌کنند. این دوچرخه رکاب زدن و دوچرخه سواری در مکان ثابت را برای ورزشکار فراهم می‌کند. در صورتی که هوای بیرون منزل آلوده یا خیلی سرد و گرم باشد، این دوچرخه جایگزین بسیار خوبی برای تمرین هوازی داخل خانه است. در بعضی انواع این دوچرخه ها، می توان با برنامه مربی، عضلات پایین تنه را به صورت هدفمند، تقویت کرد و تغییر داد. هنگامی که صحبت از ورزش های مناسب برای قلب و عروق می شود، دو دستگاه وجود دارد که بالاتر از بقیۀ دستگاه ها قرار می گیرند. این دو دستگاه تردمیل و دوچرخه هستند. استفاده از دوچرخه ، یکی از روش‌ های رایج در ورزش‌ های هوازی است که در مقایسه با راهپیمایی و تند راه رفتن، ویژگی خاصی ندارد و حتی به نسبت کمتری، ظرفیت هوازی را افزایش می ‌دهد. اما می توان در محیطی کوچک مانند یک اتاق شرایط یک ورزش هوازی مناسب را فراهم کند.