دسته بندی
    فیلتر بر اساس قیمت

      بازی و سرگرمی

      بازی و سرگرمی همراه با ورزش این روز ها جز ضروریات زندگی هستند. بازی و ورزش هر دو برای سلامت جسم و روان انسان لازم است و فرق نمی کند بچه باشیم یا بزرگسال، به هر حال هم به بازی و هم به ورزش نیاز داریم. بازی و ورزش ایمنی بدن افراد را بالا می برند و بدن را سالم و خوش اندام نگه می دارند. از طرفی افرادی که اهل ورزش و بازی هستند، روحیه ای سرزنده، اجتماعی و فعال تری دارند. ورزش و بازی نه تنها به رشد سلامت بدن کمک می نماید، بلکه به رشد ذهن هم کمک می کنند. به قول گذشتگان ذهن سالم در بدن سالم می باشد! ما نیز می توانیم با کمک بازی و ورزش روحیه نظم و انضباط را در خودمان تقویت کرده و در کنار تن سالم ذهنی پویا داشته باشیم. با وجود این که همه ما بازی کردن را تجربه کرده ایم اما کمتر کسی می تواند بازی را تعریف کند. اولین مفهومی که با کلمه بازی به ذهن خطور می کند، "سرگرمی" است. بنابراین می توان گفت که بازی هر فعالیتی است که به صورت سازمان یافته یا بدون ساختار انجام شده و برای افراد انجام دهنده آن جالب و سرگرم کننده باشد. در واقع بازی ها فعالیت های خودجوشی هستند که به منظور کسب پاداش و لذت انجام می شوند. پاداش بازی هایی که در حیطه ورزش انجام می شود شور و نشاط روحی و روانی به همراه سلامت و آمادگی جسمانی در افراد می باشد.